pátek 25. září 2009

Regulace českého internetu

Česká "úřednická" vláda v tichosti připravila nový zákon o regulaci českého internetu podle direktiv od úředníků z EU. Již 29. září se má začít projednávat v poslanecké sněmovně na 62. schůzi návrh "zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání" /sněmovní tisk 894/. Vláda navrhla sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Jde o formu regulace, podobné regulaci televizního vysílání. Týká se především videosekvencí a z provozovatelům těchto "audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání" ukládá mj. různé byrokratické povinnosti, zákaz reklamy u zpravodajských a politicko-publicistických pořadů a také sankce až 2 miliony Kč. To všechno má dozorovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Fibingerová a spol.).

Máte na to nějaký názor?

Vládní návrh zákona: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=894&CT1=0

sobota 5. září 2009

Změna přístupu

Zdravím příznivce Excaliburu. Protože se přípravy na znovuobnovení Excaliburu téměř nehýbaly, změnil jsem přístup. Mám spoustu jiných projektů a původně jsem se rozhodl vyčlenit Excaliburu 2 hodiny denně. To ale nefungovalo, neboť jsem měl myšlenky často u naléhavějších projektů a Excalibur jsem odbýval a odsouval na později. Ověřil jsem si, že je lepší mít jeden cíl a tomu se věnovat naplno. Proto jsem se rozhodl pro změnu a věnuji se postupně ostatním projektům a na Excalibur se vrhnu později s maximálním soustředěním a silou. Ale i tak na Excaliburu podvědomě pracuji a to v souvislosti s dalšími projekty, z nichž některé s ním mají společné rysy.

Je jasné, že krize a pokles HDP se odráží nejen na nižší poptávce po věcech zbytných (a tedy i po časopisech), ale také je obrovský propad inzerce včetně inzerce v TV Nova. Excalibur to tedy bude mít s inzercí jakožto reálně nový titul na trhu extrémně obtížné. Navíc veškeré případné příjmy z inzerce půjdou zpět na propagaci Excaliburu. Zásadní tedy bude prodejní úspěch, který musí být alespoň takový, aby příjmy z prodeje Excaliburu pokryly veškeré náklady.

Tolik zatím vše k Excaliburu a ozvu se, až bude něco nového.